Salmon Sashimi by egseah on Flickr.

Salmon Sashimi by egseah on Flickr.